Nästa PTA-möte / Next PTA meeting:

OBS! Det planerade mötet den 25 mars är inställt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mötesdatum läsåret 2019/2020

Alla möten kl 18.00 i Afternoon club i Junior School

 

9 oktober, fler datum kommer...


Välkommen 

 

 

 

​Parent and Teacher Association

Föräldraföreningen som är länken mellan hemmet och skolan.

 

Föreningen står på två "ben":

 

  

 
 

 

 

 

 

              Bidrag från föräldrarna     Bidrag från företag
             

Aktiviteter som sker under läsåret;

Halloween fest

Utnämning av "Årets klasskamrat"

 

   

Företag kan bidra till 

PTA's verksamhet genom 

Engelska skolans vänner

         

 

  Vad är PTA?              
                 
 

Föreningen arbetar för att elevernas tid på IESL ska bli så bra som möjligt.

Styrelsen består av representanter från föräldrar, lärare, skolledning och elevråd.

Målet är att träffas 6 gånger per läsår för att utbyta information om vad som händer

på skolan, aktiviteter som ska organiseras m.m.

 

För aktiviteter som genomförs bildas projektgrupper som kommunicerar med varandra inför varje händelse.

 

             
  ​Alla är varmt välkomna till dessa möten!              
                 
                 

 


 

PTA finansieras via frivilliga medel som föräldrar bidrar med.

Pengarna går till eleverna och aktiviteter som berör dem.

Bankgiro 5829-5551

             
                 
                 

Hemsidesverktyg;

Snabber.se

               

 

 

 

 


 

 

 

PTA in Linköping

Dates for meetings; 2019/2020

All at 6.00 pm in the Afternoon club i Junior School

     

9 October, more dates coming soon...

Welcome

 

 

 

​Parent and Teacher Association

The link between school and home

 

The assocation are divided into two branches.

 

 

 

 

                Contributions from parents     Contributions from companies    
               

Activities during the terms;

Halloween party

Election of "Årets klasskamrat"

 

 

   

Companies can contribute to 

PTA activities through

"Engelska skolans vänner"

   
                           

 

  What is PTA?              
                 
 

The association is working for the best of the pupils of the IESL. The board contains members

from the student council, parents, teachers and the school management.

The vision is to have 6 meetings per academic year, to exchange information about the school, activities to be organized and so on.

 

In the beginning of an activity we start up project groups that communicate with

eachother to orginize the work.

 

​Everybody is very welcome to all these meetings!

             
                 
                 
 

​The PTA is financed by contributions from parents.

​Bankgiro 5829-5551

             
                 
                 
                 
Homepagetool;              
​Snabber.se                
                 
                 
                 
                 
                 

 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 
 
stäng