Next PTA meeting

April 28, 2022 at 17.30 in the Aula and online.
We will talk about the new grading system,
Spring fair and other events.

Invitation will come in Schoolsoft.

Welcome!

 

 


 
 

​Parent and Teacher Association

The link between home and school 

 

 

  

  Vad är PTA?/ What is the PTA?              
                 
 

Föreningen arbetar för att elevernas tid på IESL ska bli så bra som möjligt.

Styrelsen består av föräldrarepresentanter.

Målet är att träffas 4 gånger per läsår för att utbyta information om vad som händer på skolan och aktiviteter som ska organiseras.

  

The association is working for the best of the pupils of the IESL. The board contains of parents.

The vision is to have 4 meetings per academic year, to exchange information about the school, activities to be organized and so on.

 

             
 

​Alla föräldrar är automatiskt medlemmar i PTA och är varmt välkomna till dessa möten!

All parents are automatically members of the PTA and are more than welcome to these meetings.

 

             
                 

 


 

PTA finansieras via frivilliga medel som föräldrar bidrar med.

Pengarna går till eleverna och aktiviteter som berör dem.

PTA is financed by contributions from parents.

All the money is used for the students and their activities.

Bankgiro 5829-5551

Swish 1230715425

             
                 
                 

Hemsidesverktyg;

Snabber.se

               
 
stäng