Styrelsen

-läsåret 2019/2020;

 

Ordförande

Henrik Kennås

 

Sekreterare

Pia Ekholm

 

Kassör

Darren Whitehurst

 

Övriga ledarmöter 

Susann Brusasco

Martina Blom Bergman

 


Revisorer;

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
stäng